Titler med almindeligt forekommende ord

Som angivet i artiklen Beskyttelsen af særegne titler er det en betingelse for beskyttelse efter varemærkelovens § 14, nr. 5 at,

  • titlen er særegen,
  • titlen angår et ophavsretligt beskyttet værk, og
  • ophavsretten fortsat består.

Titler med almindeligt forekommende navne eller ord, kan være særegne, f.eks. hvis ordene er sammensat på en speciel måde.

Eksempler fra vores praksis: 

MIAMI VICE, VA 1989 02761: Styrelsen fandt, at MIAMI VICE var en særegen titel på et værk, nemlig en amerikansk produceret TV-serie, der fortsat nød ophavsretlig beskyttelse i Danmark. Varemærket var derfor omfattet af varemærkelovens § 14, nr. 5, og dermed uegnet til registrering. Titlen betyder "Miami sædelighed", det vil sige sædelighedspolitiet i Mimai.

DIRTY DANCING, VA 1988 06861: Mærket DIRTY DANCING blev fundet uegnet til registrering, da det kunne opfattes som en særegen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk. DIRTY DANCING er titlen på en film.

OUT OF AFRICA, VA 1986 01863: Styrelsen fastslog, at OUT OF AFRICA var en særegen titel på et værk, nemlig filmen over Den Afrikanske Farm af Karen Blixen.Opdateret: 6. november 2019