Dokumentation for velkendthed

Beskyttelsen som velkendt mærke forudsætter, at det dokumenteres, at der er et vidtgående kendskab til varemærket inden for den relevante omsætningskreds. Efter praksis skal varemærket således være velindarbejdet på markedet,.

Styrelsen kan kun vurdere en påstand om velkendthed, hvis der fremsendes dokumentation for mærkets kendthed.

Det er ikke muligt entydigt at fastlægge, hvor stor en bekendthedsgrad, et varemærke skal have for at være velkendt. Kravene vil således afhænge af typen af varer, ligesom kravet til mængden af dokumentationen også vil variere fra branche til branche.

Kravet om velkendthed kan bl.a. dokumenteres ved fremlæggelse af

  • brancheerklæring,
  • dokumentation for markedsandele og omsætningens størrelse,
  • oplysninger om markedsføringsudgifter,
  • undersøgelser af bekendthedsgrad,
  • annoncer,
  • brochurer, eller
  • fakturaer.

I Sø- og Handelsrettens dom af 2. april 1993 (CORDON ROUGE) og i Hjørring civilrets fogedrets kendelse af 8. februar 1993 (VENDELBO) blev der taget stilling til spørgsmålet om hvilket krav, der kan stilles til dokumentation for et mærkes kendthed. I begge sager fandt retten, at der var tale om et velkendt varemærke på baggrund af den fremlagte dokumentation.

Cordon Rouge-sagen var anlagt af G. H. Mumm & Cie, som var indehaver af et figurmærke registreret for klasse 33 og benyttet for champagne (Cordon Rouge og Cordon Vert) mod AB Bröderna Spendrup, som var indehaver af et lignende figurmærke registreret for øl i klasse 32. Under sagen fremlagde sagsøgeren G. H. Mumm & Cie blandt andet eget statistisk materiale, der viste markedsandele på omkring 7% og status som den 3.-8. mest solgte champagne. Endvidere blev der fremlagt en brancheerklæring fra Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark, der godtgjorde, at sagsøgerens produkter var internationalt kendte som champagnemærker af høj kvalitet, og kendthedsgraden var særdeles høj indenfor vin- og spiritusbranchen i Danmark, hvor mærket var blandt de 4-5 mest solgte.

Vendelbo-sagen var anlagt af Danisco A/S, som var indehaver af et registreret figurmærke VENDELBO for marmelade og lignende i klasse 29 mod Vendelbo Chips A/S, som var indehaver af et netop ibrugtaget mærke for chips, VENDELBO CHIPS. Under sagen blev der fremlagt materiale som viste, at VENDELBO marmelades samlede markedsandel i volumen udgjorde 41,8% med en repræsentation i 56% af alle butikker, at marmeladen tegnede sig for 82% af markedets omsætning og at de årlige markedsføringsudgifter udgjorde 4 mio. kr. årligt.

Det skal bemærkes, at et varemærke kan være velkendt her i landet, selv om de varer eller tjenesteydelser, som det bliver anvendt for, ikke sælges direkte på det danske marked, eller kun sælges i meget begrænset omfang.