Definitionen af virksomhedsnavn i § 14, nr. 4

Betegnelsen virksomhedsnavn i varemærkelovens § 14, nr. 4 skal forstås bredt. Ved virksomhedsnavn forstås bl.a. navne på aktie- og anpartsselskaber herunder binavne, Europæiske Selskaber (SE-selskaber), navne på personlige firmaer, navne på fonde, navne på interessentskaber, navne på kommanditselskaber, navne på foreninger og lignende sammenslutninger. Betegnelsen "virksomhedsnavn" omfatter endvidere både navne på danske og udenlandske virksomheder.

Også navne på selskaber uden aktivitet, herunder selskaber under konkurs, er omfattet af beskyttelsen i § 14, nr. 4. Navne på sådanne selskaber er et aktiv, indtil selskabet er opløst, og eventuelle brugsbaserede rettigheder ikke er overdraget til tredjemand.Opdateret: 6. november 2019