Vurderingen af lighed mellem et varemærke og et virksomhedsnavn

Bestemmelsen om beskyttelse af virksomhedsnavne i varemærkelovens § 14, nr. 4. udspringer af de navnerettigheder, som virksomhedsnavne har gennem de forskellige selskabslove. Navnebeskyttelsen i selskabslovene er formuleret ud fra praktiske og konkurrencemæssige hensyn, og omfanget af denne navneret danner baggrund for styrelsens praksis for vurderingen af en eventuel krænkelse af et virksomhedsnavn efter varemærkelovens § 14, nr. 4. Derfor er der heller ikke tale om en almindelig varemærkeretlig forvekslelighedvurdering, når vi vurderer ligheden mellem et varemærke og et virksomhedsnavn.

I vurderingen af om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn inddrages følgende kriterier:

  • Virksomhedsnavnets firmadominant skal have adskillelsesevne.
  • Det ansøgte varemærke skal være identisk eller næsten identisk med firmadominanten.

For mere om vores vurdering, se artiklerne om firmadominanter og branchesammenfald.Opdateret: 6. november 2019