Firmadominant og usærprægede dele af virksomhedsnavnet

Firmadominanten er det ord, der kendetegnsretligt set "bærer" virksomhedsnavnet. I virksomhedsnavne som SKOFORRETNINGEN ARIANE A/S eller ARIANE HOLDING A/S er det ARIANE, der bærer begge navne. Betegnelserne SKOFORRETNINGEN, HOLDING og A/S er uden kendetegnsfunktion, idet angivelser af branche, varer/tjenesteydelser samt selskabsbetegnelser mangler adskillelsesevne.

Styrelsen anlægger således en varemærkeretlig bedømmelse ved vurderingen af, om en firmadominant har adskillelsesevne. Denne vurdering kan sammenlignes med bedømmelsen af et varemærkes særpræg. Herefter mangler blandt andet følgende kategorier af betegnelser adskillelsesevne:

  • Angivelse af branche, virksomhed, varer eller tjenesteydelser
  • Selskabsbetegnelser
  • Stednavne eller andre geografiske betegnelser


Opdateret: 6. november 2019