Minimumskrav til anmodningen om ophævelse

Der er ikke knyttet nogen tidsfrist til en anmodning om administrativ ophævelse. Dog kan en anmodning om administrativ ophævelse på grundlag af brugspligten tidligst fremsættes 5 år efter registreringsprocedurens afslutning for det registrerede mærke.

Følgende betingelser skal overholdesi forbindelse med fremsættelse af anmodningen om administrativ ophævelse:

  • Det skal være oplyst, hvem der fremsætter anmodningen. Enhver har mulighed for at anmode om at få en registrering ophævet. Der kræves ikke en retlig interesse i sagen. En anmodning kan dog ikke fremsættes anonymt, og som udgangspunkt kan man dog ikke til støtte for en anmodning om ophævelse påberåbe sig andres rettigheder. Dog kan for eksempel et moderselskab påberåbe sig mærker, som datterselskaber er indehavere af, hvis moderselskabet bemyndiges hertil af datterselskaberne.  Styrelsen vil i denne situation kræve, at datterselskaberne erklærer, at moderselskabet har bemyndigelse til at fremsætte anmodningen på datterselskabernes vegne.
  • En anmodning skal være begrundet. Det skal være muligt for styrelsen at vurdere, om anmodningen er fremsat på grund af manglende brug jf. § 25 eller af andre grunde. Foreligger der en mangelfuld begrundelse, vil styrelsen give anmoder en frist til at afklare mulige tvivlsspørgsmål. Det er dog samtidigt klart, at er der slet ingen begrundelse for anmodningen overhovedet og frembringes en sådan ikke inden for den frist, som styrelsen vil give hertil, vil styrelsen afslå at behandle anmodningen om ophævelse.
  • Der skal tillige betales et ophævelsesgebyr.


Opdateret: 29. april 2009