Ophævelsesgebyr

Gebyret for at anmode om administrativ ophævelse af et varemærke skal principielt betales samtidig med, at anmodningen fremsætte.

Gebyret er med til at dække betalingen for sagsbehandlingen i forbindelse med anmodningen om administrativ ophævelse, og er derfor en forudsætning for, at anmodningen behandles.

Gebyret for anmodning om administrativ ophævelse fremgår til enhver tid af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Betales gebyret ikke samtidig med fremsættelse af anmodningen, vil Patent- og varemærkestyrelsn sende en opkrævning på gebyret og fastsætte en frist for betaling.

Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.

Som udgangpunkt tilbagebetales gebyret for en anmodning om administrativ ophævelse ikke, heller ikke selv om anmoderen får ret i ophævelsessagen. I visse situationer kan tilbagebetaling af gebyret dog ske delvist.