Behandling af fornyelser

Fornyelse af en varemærkeregistrering sker lettes ved at indbetale fornyelsesgebyret ved hjælp af det giro-kort, som Patent- og Varemærkestyrelsen udsender. 

Forfaldsdatoen for fornyelse er datoen for registreringsperiodens udløb, det vil sige registreringsdato plus 10 år. Ansvaret for om en varemærkeregistrering fornys ligger hos indehaveren og er uafhængig af, om indehaveren har modtaget et giro-kort fra styrelsen eller ej.

Fornyelsen kan ske indtil 6 mdr. før forfaldsdato. Fornyelsen kan også ske ved indbetaling af et forhøjet fornyelsesgebyr indtil 6 mdr. efter forfaldsdato. Disse frister kan ikke forlænges, heller ikke selvom der samtidigt anmodes om notering af ændringer i registeret f.eks. notering af overdragelser. 

Som en service sender Patent- og Varemærkestyrelsen et giro-kort med opkrævning af fornyelsesgebyret ca. 3 måneder før forfaldsdato. Hvis betaling ikke sker før forfaldsdato, sendes der kort tid efter forfaldsdato yderligere et girokort med et forhøjet fornyelsesgebyr. Det er vigtigt, at indehaver af registreringen selv er opmærksom på, om registreringen er blevet fornyet. Patent- og Varemærkestyrelsens udsendelse af giro-kortet er således kun en service, men mangel på udsendelse eller modtagelse af girokortet ændrer ikke ved, at registreringen udløber, hvis den ikke fornys. 

Hvis der er overensstemmelse mellem betalingen af gebyret på den ene side og tidspunktet for betaling samt registreringens omfang på den anden side, sker selve fornyelsen automatisk ved indbetalingen til Patent- og Varemærkestyrelsen. Det afgørende for fornyelsen er således ikke, hvem der betaler gebyret, men udelukkende at det er betalt rettidigt og til fulde. 

Indehaver modtager et brev, hvori Patent- og Varemærkestyrelsen bekræfter, at registreringen er blevet fornyet.   

Der kan være forskellige årsager til, at fornyelse ikke umiddelbart kan ske. Opdateret: 11. september 2012