Fornyelsesgebyr

Når den 10-årige registreringsperiode udløber, kan mærket fornys med yderligere 10 år ad gangen. Et mærke kan således være evigt gyldigt, så længe mærket bliver fornyet.

Fornyelsesgebyret består af et grundgebyr, som omfatter 3 varer- og/eller tjenesteydelsesklasser. Hvis registreringen dækker mere end 3 klasser, skal der betales et klassegebyr for hver ekstra klasse.

Fornyelsesgebyret og klassegebyret fremgår til enhver tid af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Datoen for registreringsperiodens udløb er forfaldsdato for betaling af fornyelsesgebyret.

Fornyelsesgebyret kan tidligst indbetales 6 måneder før forfaldssdato.

Det er også muligt at forny varemærket, selvom forfaldsdatoen for fornyelsen er overskredet. Fornyelsesgebyrer forhøjes i så fald med 20 %. Det er muligt at indbetale det forsinkede gebyr indtil 6 måneder efter registreringsperiodens udløb. Denne frist kan ikke forlænges.

Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.

Hvis betaling af et del af fornyelsesgebyret ikke sker med frigørende virkning, det vil sige ikke fører til fornyelse, kan det indbetalte beløb tilbagebetales.Opdateret: 4. juli 2014