Indsigelsesgebyr

Indsigelsesgebyret skal principielt betales samtidig med, at indsigelse fremsættes.

Indsigelsesgebyret er med til at dække betalingen for sagsbehandlingen i forbindelse med indsigelsen, og er derfor en forudsætning for, at indsigelsen behandles.

Indsigelsesgebyret fremgår til enhver tid af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Betales indsigelsesgebyret ikke samtidig med fremsættelse af indsigelsen, vil Patent- og varemærkestyrelsen sende en opkrævning på gebyret og fastsætte en frist for betaling.

Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.

Som udgangspunkt tilbagebetales indsigelsesgebyret ikke, heller ikke selv om indsiger får ret i indsigelsen. I visse situationer kan tilbagebetaling af indsigelsesgebyret dog ske delvist, nemlig hvis indsigelsen suspenderes.