Modpåstande i indsigelser

Hvis, der er fremsat indsigelse mod registreringen af et varemærke, har indehaveren af dette varemærke mulighed for at fremføre modpåstande under indsigelsessagen. 

Hvis indsigelsen er fremsat med henvisning til, at det foreløbigt registrerede mærke er forveksleligt med indsiger tidligere registrerede mærke, kan indehaveren anmode om, at indsiger dokumenterer, at det bevises, at det tidligere mærke er brugt i overensstemmelse med reglerne om brugspligt. En sådan anmodning kan kun behandles, hvis registreringsproceduren for indsigers tidligere mærke er afsluttet mere end fem år før anmodningen fremsættes. 

Er der tale om et ældre EU-varemærke, skal brugspligtsperiodens begyndelse beregnes fra mærkets registreringsdato. Ved proceduren for registrering af EU-varemærker har man valgt at lægge indsigelsesperioden før mærkets registrering. Brugspligten indtræder således først 5 år efter EU-varemærket er registreret. Det er tilstrækkeligt for opfyldelsen af brugspligten for et EU-varemærke, at mærket har været brugt i mindst et land i EU.

Hvis indsigelsen er fremsat med henvisning til, at det foreløbigt registrerede mærke er forveksleligt med indsigers tidligere uregistrede varemærke, hvor rettighederne til dette varemærke er stiftet ved brug, kan indehaveren af det foreløbigt registrerede mærke søge at bevise, at hans rettighed kan føres tilbage til en endnu tidligere ibrugtagen rettighed

Hvis indsigelsen er fremsat under henvisning til, at det foreløbigt registrerede mærke mangler særpræg, har indehaveren mulighed for at dokumentere, at mærket er indarbejdet som varemærke for ham før ansøgningstidspunktet.