Behandling af protester

Der kan nedlægges protest mod et varemærke, når dette er i ansøgningsfasen.

Protester kan i princippet nedlægges af enhver. Er protesten begrundet i en absolut hindring - f.eks. at mærket mangler særpræg (§ 13), eller strider mod lov (§ 14, nr. 1) - vil protesten indgå i styrelsens beslutningsgrundlag under registrerbarhedsbedømmelsen.

Er protesten f.eks. begrundet i en påstand om, at varemærket er forveksleligt med et andet mærke, vil protesten ikke blive behandlet, da relative hindringer  ikke kan danne baggrund for at afslå et mærke under registrerbarhedsbedømmelsen. I så tilfælde vil den protesterende blive henvist til at nedlægge en indsigelse efter mærkets eventuelle registrering.Opdateret: 26. januar 2010