Offentliggørelse

Registreringen af et mærke bliver offentliggjort i Dansk Varemærke Tidende. Styrelsen offentliggør mærkeindehavers navn og adresse, mærket, ansøgningsdatoen, ansøgningsnummeret, registrerings­nummeret samt for hvilke varer og tjenesteydelser, mærket er registreret. Det fremgår også, om mærket er registreret i farver, og om registreringen sker på baggrund af indarbejdelse. Har ansøgningen prioritet, fremgår dette. Har mærkeindehaver udpeget en fuldmægtig, er dennes navn og adresse oplyst.

Enhver kan fremsættes indsigelse mod en registrerering indtil 2 måneder efter offentliggørelsen.