Registrering

Et varemærke registreres, når formaliteterne omkring ansøgningen og varefortegnelse er i orden og under forudsætning af, at der ikke findes absolutte hindringer for mærkets registrering.

Varemærket tildeles et registreringsnummer og en registreringsdato og får herefter status som foreløbigt registreret mærke. Registreringsdatoen er afgørende for registreringens varighed.

Registreringen offentliggøres herefter med henblik på, at enhver kan fremsætte indsigelse.