Registreringsprocedurens afslutning

Registreringsproceduren for varemærket afsluttes efter udløbet af fristen for indsigelse, hvis der ikke er fremsat indsigelse. Hvis der er fremsat indsigelse, og denne ikke tages til følge, afsluttes registreringsproceduren, når alle ankemuligheder er udtømte, og afgørelsen i indsigelsen er blevet endelig.

Registreringsproceduren afsluttes ved at tildele registreringen en dato for registreringsprocedurens afslutning. Datoen for registreringsprocedurens afslutning er afgørende for den brugspligt, der er knyttet til registreringen.