Undersøgelse og vurdering af varemærkeansøgningen

Styrelsen undersøger, om mærket opfylder varemærkelovgivningens krav, herunder om

Styrelsen undersøger også om

Styrelsens database indeholder oplysninger om alle registrerede vare- og fællesmærker, som er i kraft i Danmark, samt om alle verserende danske vare- og fællesmærkeansøgninger. Der kan dog i forbindelse med undersøgelsen være EU-varemærker og Madridprotokolmærker, som styrelsen enten ikke har oplysninger om eller ikke kender omfanget af.

I forbindelse med undersøgelsen af mærket og vurderingen af varemærkeansøgningen skelner styrelsen mellem absolutte og relative registreringshindringer, da behandlingen af varemærkeansøgningen afhænger heraf.