Absolutte og relative hindringer

Ved undersøgelsen og vurderingen af en varemærkeansøgning skelnes der mellem absolutte og relative registreringshindringer.

Findes der absolutte hindringer for registreringen af et varemærke, vil Patent- og Varemærkestyrelsen nægte at registrere mærket, medmindre de pågældende hindringer overvindes.

Findes der relative hindringer for registreringen af et varemærke, vil Patent- og Varemærkestyrelsen informere ansøger om disse hindring, og ansøger må herefter beslutte, om ansøgningen på den baggrund ønskes registreret. Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke hjemmel til at afslå en varemærkeansøgning på baggrund af relative hindringer. Derimod kan en foreløbig registrering ugyldiggøres, eller en registrering kan ophæves, hvis indehaveren af den relative registreringshindring fremsætter indsigelse eller anmoder om administrativ ophævelse af det yngre mærke.

Relative registreringshindringer kan være tidligere kendetegnsrettigheder, der tilhører tredjemand, navnlig:

  • tidligere identiske eller forvekslelige varemærker
  • virksomhedsnavne, som er identiske eller næsten identiske med det ansøgte mærke
  • sjældne efternavne, som ligner mærket
  • design 
  • ophavsrettigheder