Frister

Når Patent- og Varemærkestyrelsen skriver til en indehaver om f.eks. en mangel ved en ansøgning eller som led i høringen ved en indsigelse eller begæring om ophævelse, fastsættes en frist for besvarelse af brevet.

Fristen er normalt enten to eller fire måneder alt efter indholdet i brevet.

Der kan skelnes mellem henholdsvist besvarelsesfrister og betalingsfrister.

Besvarelsesfrister.

I forbindelse med behandlingen af en varemærkeansøgning vil breve vedrørende relative hindringer eller formelle mangler normalt have en besvarelsesfrist på to måneder. Breve vedrørende absolutte hindringer eller varefortegnelsen vil normalt have en frist på fire måneder.

Frister i forbindelse med anmodninger om ændringer i registeret vil normalt være to måneder.

Frister i forbindelse med indsigelser eller sager om ophævelse vil normalt være to måneder.

Fristen kan dog også ud fra en saglig vurdering af de konkrete omstændigheder i en sag være fastsat anderledes en ovenfor skitseret.

Betalingsfrister.

Ved manglende betaling af ansøgningsgebyret vil fristen normalt blive sat til en måned.

Betalingsfristen for fornyelse er fastsat i varemærkeloven og er ufravigelig.Opdateret: 27. april 2009