Besvarelsesfristers udløb

Når Patent- og Varemærkestyrelsen skriver til indehaver, fastsættes en frist for besvarelse af brevet.

Hvis Patent- og varemærkestyrelsen modtager indehavers reaktion inden fristens udløb, behandles sagen videre på grundlag af svaret.

Hvis fristen udløber, uden at der er modtaget et svar, vurderer styrelsen, hvordan sagen skal viderebehandles.

Normalt vil det i brevet, hvor fristen er fastsat, være beskrevet, hvad der sker, hvis fristen overskrides. For eksempel kan der være tale om, at en varemærkeansøgning registreres eller afslås helt eller delvist, eller at en anmodning om ændring i registreret afslås.

I visse tilfælde vil denne vurdering først blive foretaget to måneder efter fristudløb, da styrelsen efter TLT, Singapore traktaten art. 14 er forpligtet til at afvente ansøgers eller indehavers eventuelle anmodning om fristforlængelse i disse to måneder.

Dette kan synes uhensigtsmæssigt i sådanne tilfælde, hvor sagens viderebehandling vil indebære en registrering af et ansøgt mærke, men der er tale om en international forpligtelse for Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er derfor under alle omstændigheder hensigtsmæssigt, at indehaver indsender et svar inden fristens udløb, da sagen ellers risikerer at trække unødigt i langdrag.Opdateret: 27. april 2009