Betalingsfristers udløb

Når en betalingsfrist udløber, skal der tages stilling til, hvordan sagen skal viderebehandles.

Hvis der er tale om frister vedrørende ansøgningsgebyret eller eventuelle klassegebyrer, skal Patent- og Varemærkestyrelsen dog iagttage sin forpligtelse efter TLT, Singapore traktaten art. 14, hvorefter styrelsen er forpligtet til at afvente ansøgers eller indehavers eventuelle anmodning om fristforlængelse i to måneder efter udløbet af den frist, der er fastsat.

Indsigelsesgebyret skal som udgangspunkt betales, når indsigelsen fremsættes, men styrelsen accepterer, at betalingen af gebyret sker også efter indsigelsesperiodens udløb. Er der således ikke betalt indsigelsesgebyr på en indsigelse, når indsigelsesperioden er udløbet, vil styrelsen sende en opkrævning med en frist til at betale. Betales indsigelsesgebyret fortsat ikke, vil styrelsen afslå at behandle indsigelsen. Ved disse frister gælder TLT, Singapore traktaten art. 14 ikke, da der er tale om en sag med flere parter.

Frister vedrørende fornyelsesgebyret kan ikke forlænges, da fristerne er fastsat i loven. Ved fornyelsesfrister gælder TLT, Singapore traktaten art. 14 heller ikke.Opdateret: 27. april 2009