Fristforlængelser

Når Patent- og Varemærkestyrelsen skriver til indehaver af en varemærkeansøgning eller varemærkeregistrering fastsættes en frist for besvarelse af brevet.

Hvis indehaver anmoder om en forlængelse af fristen, inden den oprindelige frist er udløbet, tildeles denne fristforlængelse normalt, hvis det er første gang, der anmodes om fristforlængelse.

Anmodningen om fristforlængelse skal være begrundet.

Hvis der anmodes om en fristforlængelse af en bestemt længde, accepteres dette normalt.

Hvis anmodningen ikke specificerer længden af fristforlængelsen, vil den nye frist i de fleste tilfælde være 2 måneder fra den dag fristen gives.

Hvis en ansøger har anmodet om forlængelse med henblik på at samle dokumentationsmateriale for indarbejdelse, vil den nye frist dog blive sat til otte måneder med det samme.

Yderligere fristforlængelser ud over den første vil kun blive givet ud fra en saglig vurdering af omstændighederne i den konkrete sag sammenholdt med begrundelsen for anmodningen om fristforlængelse. Ved overskridelse af den nye frist skal Patent- og Varemærkestyrelsen dog iagttage sin forpligtelse efter TLT, Singapore traktaten art. 14, hvorefter styrelsen er forpligtet til, at afvente ansøgers eller indehavers eventuelle anmodning om fristforlængelse i to måneder efter udløbet af den frist, der er fastsat.

I sager med to parter - indsigelse eller anmodning om administrativ ophævelse - er praksis vedrørende fristforlængelser mere restriktiv, idet vedvarende fristforlængelser, givet til den ene part i sagen, kan føre til, at sagen trækkes urimeligt i langdrag for den anden part.

Hvis der anmodes om fristforlængelse, fordi der pågår forhandlinger mellem parterne, vil sagen blive stillet i bero i 6 måneder. Hver af parterne kan inden for denne periode anmode om, at vi genoptager høringen af parterne i sagen, hvis forhandlinger f.eks. er afsluttet uden resultat, ligesom der kan anmodes om, at sagen sættes i bero i yderligere 6 måneder på grund af uafsluttede forhandlinger.

I sager med to parter gælder TLT, Singapore traktaten art. 14 ikke.Opdateret: 27. april 2009