Fristudskydelse - TLT

Singapore Traktatens art. 14 fastsætter, at ansøger/indehaver i en varemærkesag skal have mulighed for at bede om fristforlængelse i op til to måneder efter udløbet af en fastsat frist.

Bestemmelsen regulerer ikke længden af de af frister, der fastsættes af styrelsen i forbindelse med brevvekslingen med indehaver/ansøger.

Bestemmelsen regulerer alene indehaver/ansøgers mulighed for at bede om fristforlængelser.

Bestemmelsen indebærer, at Patent- og Varemærkestyrelse, hvis ansøger ikke svarer på et brev inden fristen udløber, først kan viderebehandle den pågældende sag efter yderligere to måneder.

Muligheden for at anmode om fristforlængelse efter den oprindelige frist er udløbet gælder i forhold til den største del af brevvekslingen mellem indehaver og styrelsen. Bestemmelsen gælder dog ikke i forhold til ankefrister, fornyelsesfrister og frister i sager med to eller flere parter, herunder indsigelse og anmodning om administrativ ophævelse.Opdateret: 27. april 2009