Tilbagebetaling af gebyrer

Som udgangspunkt tilbagebetales indbetalte gebyrer ikke, hvis de er betalt med frigørende virkning, jf. varemærkelovens § 60 f.

Ved afvisning af en ansøgning eller ved afslag på behandling af en indsigelse eller anmodning om administrativ ophævelse tilbagebetales gebyret dog, da det ikke anses for betalt med frigørende virkning, jf. § 60 f., stk. 2.

Hvis en varemærkeansøgning eller en anmodning om deling af registreringen afslås, eller hvis en indsigelse eller begæring om administrativ ophævelse ikke tages til følge, tilbagebetales gebyrerne ikke. I sådanne tilfælde er gebyrerne betalt med frigørende virkning.

Hvis en indsigelse eller administrativ ophævelse bortfalder som følge af suspension, jf. Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker § 13, stk. 3 og stk. 6 samt § 14, stk. 3 kan gebyret tilbagebetales med 50%.Opdateret: 6. februar 2012