Domænenavne

En registrering af et domænenavn medfører ikke at registranten opnår en varemærkeret til navnet. Ved registrering af et domænenavn opnås alene en rettighed til brugen af domænenavnet som en teknisk adresseangivelse. Denne rettighed udspringer af det kontraktsforhold som registranten indgår med administratoren af det pågældende domænenavn.

I visse situationer opstår der konflikter mellem en domænenavnsregistrering og en varemærkerettighed. Disse konflikter løses efter forskellige regelsæt alt afhængig af hvilket donænenavn der er tale om. I de følgende artikler har vi skitseret de forskellige klagemuligheder i forbindelse med en konflikt mellem et domænenavn og et varemærke.

 

 Opdateret: 24. maj 2013