Andre generiske toplevel domæner

For domænenavne som er under andre top level domæner end .eu og .dk gælder "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", August 26, 1999 (UDRP).

For en uddybning af bestemmelserne i UDRP'en samt eksempler på praksis, se WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition
("WIPO Jurisprudential Overview 3.0")
, WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition og WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Original Edition.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN er et non-profit selskab stiftet med det formål at formidle en række internet-relaterede opgaver gennem uddelegering til andre organisationer. ICANN har blandt andet uddelegeret administrationen af de generiske top level domæner (.com, .org, .net m.fl.) til en række Administratorer. Under hver enkel administrator kan du finde links til de registratorer, hvor du kan købe et domænenavn under disse generiske top level domæner.

Hvis du eksempelvis ønsker at købe domænenavnet "marken.com" kan du via listen over administratorer se, at det er "VeriSign, Inc." der administrerer domænenavne under .com-domænet. Via VeriSigns hjemmeside kan du finde en liste over de registratorer som sælger disse domænenavne.

Hvis du mener, at dit varemærke bliver krænket af en domænenavnsregistrering kan du på WHOIS databasen, på den pågældende administrators hjemmeside, søge kontaktoplysninger på ejeren af domænenavnet.

Hvis du ønsker at gå videre og anlægge en sag mod den pågældende ejer af domænenavnet, fordi du mener, at dit varemærke bliver krænket, kan du vælge at anlægge sag ved en af følgende "Approved Dispute Resolution Service Providers"

Ifølge artikel 4(a) i UDRP, kan du indbringe en klagesag for en af ovennævnte instanser, hvis du kan føre bevis for, at

  • det registrerede domænenavn er det samme som eller forveksleligt med dit varemærke og
  • at indehaveren af det registrerede domænenavn ikke har en retmæssige interesser heri samt, at han bruger domænenavnet i ond tro.


Opdateret: 24. oktober 2017