De nye generiske Top Level Domæner

I sommeren 2011 besluttede Internet Coorporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) at antallet af Top Level Domæner skulle øges. Indtil da havde antallet af Top Level Domæner været 22, nemlig de følgende:

.COM, .EDU, .GOV, .INT, .MIL, .NET, .ORG, .ARPA, .AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME, .PRO, .ASIA, .CAT, .JOBS, .MOBI, .POST, .TEL, og .TRAVEL.

Fra 12. januar til 30. maj 2012 var det således muligt at indlevere en ansøgning om et nyt Top Level Domæne.

ICANN publicerer hvem der har ansøgt om hvilke Top Level Domæner, og det er muligt at se hvilke der er blevet tildelt og hvilke der er tilbagetaget her.

Indførelsen af de nye Top Level Domæner kan være en udfordring for varemærkeindehaverne.

Særligt følgende to situationer:

a) Der bliver ansøgt om eller registreret et Top Level Domæne, som er identisk eller forveksleligt med et allerede eksisterende varemærke, eller

b) Der bliver ansøgt om eller registreret et Second-Level Domæne, som er identisk eller forveksleligt med et allerede eksisterende varemærke.

For at sikre varemærkeindehavernes rettigheder har ICANN implementeret flere såkaldte retsbeskyttelsesmekanismer. Proceduren for ansøgning af et Top Level Domæne samt de forskellige retsbeskyttelsesmekanismer er samlet i The Applicant GuidebookOpdateret: 24. oktober 2017