Trademark Clearinghouse

I forbindelse med indførelsen af de nye Top Level Domæner har ICANN endvidere indført et såkaldt Trademark Clearinghouse. I Trademark Clearinghouse kan varemærkeindehaverne registrere deres varemærke og de vil herefter være omfattet af en række services som bliver relevante når Second Level Domæner begynder at blive registreret under de nye Top Level Domæner. Per den 30. juni 2017 var der registreret ca. 40.000 varemærker i Trademark Clearinghouse. Databasen er hemmelig.

Det følger af afsnit 2.2, at Trademark Clearinghouse har to formål:

1) One entity will authenticate registrations ensuring the word marks qualify as registered or are court-validated word marks or word marks that are protected by statute or treaty. This entity would also be asked to ensure that proof of use of marks is provided, which can be demonstrated by furnishing a signed declaration and one specimen of current use.

2) The second entity will maintain the database and provide Sunrise and Trademark Claims Services

Det følger af afsnit 3.2, at følgende rettigheder kan blive registreret i Trademark Clearinghouse:

 • Nationally or regionally registered word marks from all jurisdictions.
 • Any word mark that has been validated through a court of law or other judicial proceeding.
 • Any word mark protected by a statute or treaty in effect at the time the mark is submitted to the Clearinghouse for inclusion.
 • Other marks that constitute intellectual property.
 • Protections afforded to trademark registrations do not extend to applications for registrations, marks within any opposition period or registered marks that were the subject of successful invalidation, cancellation or rectification proceedings.

Når en administrator indgår aftale med ICANN om administrationen af et Top Level Domæne forpligter de sig til at benytte informationerne fra Trademark Clearinghouse i forbindelse med "Sunrise service" og "Trademark Claims service", jf. afsnit 6.

Som varemærkeindehaver skal du betale for at komme i Trademark Clearinghouse, jf. afsnit 8.

Hvis du har valgt at registrere dit varemærke i Trademark Clearinghouse vil du, såfremt du opfylder kriterierne herfor, være omfattet af "Sunrise services" og "Trademark Claims service".

Sunrise services

Det følger af afsnit 7.2, at følgende varemærker, som er registreret i Clearinghouse, vil være omfattet af "Sunrise service":

For Sunrise services - Registries must recognize and honor all word marks:

 • nationally or regionally registered and for which proof of use - which can be a declaration and a single specimen of current use - was submitted to, and validated by, the Trademark Clearinghouse; or
 • that have been court-validated; or
 • that are specifically protected by a statute or treaty currently in effect and that was in effect on or before 26 June 2008.

Det følger af afsnit 6.2.1, at administratoren skal tilbyde Sunrise Registration i minimum 30 dage inden han begynder at sælge ud af Second-Level Domæner under det Top Level Domæne, som han administrerer.

Hvis du som varemærkeindehaver er omfattet af "Sunrise service" vil du blive underrettet, såfremt der i løbet af Sunrise Registration er nogen der søger et Second-Level Domæne registreret, som er identisk med det varemærke du har registreret i Clearinghouse. 

Trademark Claims service

Efter "Sunrise services" følger minimum 60 dages "Trademark Claims service", jf. afsnit 6.1.1.

Det følger af afsnit 7.1, at følgende varemærker, som er registreret i Clearinghouse, vil være omfattet af "Trademark Claims service":

For Trademark Claims services - Registries must recognize and honor all word marks that have been or are:

 • nationally or regionally registered;
 • court-validated; or
 • specifically protected by a statute or treaty in effect at the time the mark is submitted to the Clearinghouse for inclusion.

No demonstration of use is required.

Det følger af afsnit 6.1.1. at administratoren skal tilbyde "Trademark Claims service" i en periode på minimum 60 dage efter han er begyndt at sælge ud at Second-Level Domæner under det Top Level Domæne, som han administrerer.

"Trademark Claims service" medfører

Hvis et domænenavn, som er identisk med et varemærke i Clearinghouse søges registreret, vil den registrant som søger domænenavnet registreret blive underrettet om det eksisterende varemærke, jf. afsnit 6.1.2 - 6.1.3.

Hvis et domænenavn, som er identisk med et varemærke i Clearinghouse bliver registreret vil indehaveren af det identiske varemærke blive underrettet om at der er sket en domænenavnsregistrering, dog først efter registreringen er sket, jf. afsnit 6.1.4.

 

 

 

 Opdateret: 24. oktober 2017