EU domænenavne (.eu)

For domænenavne som er under .eu-domænet gælder Europakommissionens forordning 874/2004.

Det er EURid, the European Registry of Internet Domain Names, der administrerer .eu-domænet.

EURid har intet med salg eller registrering af domænenavne at gøre. De administrerer udelukkende de data, der er tilknyttet et .eu-domænenavn. Selve registreringen af .eu-domænenavnet foregår hos en registrator.

Hvis du mener, at dit varemærke bliver krænket af en domænenavnsregistrering under et .eu-domænenavn, kan du søge kontaktoplysninger på ejeren af domænenavnet via WHOIS Database.

Hvis du ønsker at gå videre og anlægge en sag mod den pågældende ejer af domænenavnet, kan du vælge enten at anlægge sag ved en national domstol i EU, eller du kan benytte en såkaldte ADR (Alternative Dispute Resolution), der er beskrevet i Europakommissionens forordning 874/2004. En ADR-procedure er i reglen hurtigere, ofte billigere og mere bekvem end en traditionel retssag.

Du kan gøre indsigelse mod registreringen af et hvilket som helst .eu domænenavn, som efter din opfattelse er blevet registreret til spekulative formål eller misbrug.

Ifølge artikel 21 i Europakommissionens forordning 874/2004, er en spekulativ eller misbrugsregistrering en registrering, hvor:

  • det registrerede .eu domænenavn er det samme eller ligner dit varemærke, OG
  • indehaveren af domænenavnet ikke har retmæssige interesser i varemærket ELLER hvis han bruger det i ond tro.

ADR-proceduren for .eu domænenavne håndteres enten af The WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) eller i Tjekkiet af den Prag-baserede voldgiftsret, som er et uafhængigt organ udvalgt af EURid, se hjemmesiden her ADR.eu. Den tjekkiske voldgiftsret tilbyder alle sine tjenester på alle officielle EU-sprog. Dens afgørelser kan ankes til en almindelig domstol.Opdateret: 24. oktober 2017