EU-varemærker

Ét EU-varemærke dækker hele EU og kan opnås ved én enkelt ansøgning.

EF-varemærket blev oprettet med Rådsforordning nr. 40/94 om EF-varemærker fra 1993.

Med denne forordning er indført en fællesskabsordning for varemærker, som gælder umiddelbart i alle EU-medlemsstater og som giver virksomheder mulighed for med én ansøgning at opnå et EU-varemærke, som gælder over hele EU. 

Den 1. maj 2004 blev yderligere 15 lande medlemmer af EU. På datoen for udvidelsen blev alle eksisterende EU-varemærker automatisk også gyldige i de nye medlemslande. Gyldigheden i de nye lande gælder dog kun fra den 1. maj 2004 og frem. Denne model er også anvendt ved efterfølgende udvidelser af EU.

EF-varemærket blev som følge af Lissabon-traktaten i 2015 ændret til EU-varemærket. Ansøgninger/registreringer benævnes EUTM (tidl. CTM).

EF-varemærkereguleringen er senest ændret i 2017 med Europaparlamentet og Rådets Forordning(EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker

 

 Opdateret: 19. marts 2018