EU-varemærker

Ét EU-varemærke dækker hele EU og kan opnås ved én enkelt ansøgning. Oficielt er det et EF-varemærke, men Patent- og Varemærkestyrelse anvender enten betegnelsen EU-varemærke på dansk eller CTM-registrering/-ansøgning som engelsk forkortelse.

EU-varemærkeretten bygger på Rådsforordning nr. 40/94 om EF-varemærker fra 1993 med senere ændringer.

Med denne forordning er indført en fællesskabsordning for varemærker, som gælder umiddelbart i alle EU-medlemsstater og som giver virksomheder mulighed for med én ansøgning at opnå et EU-varemærke, som gælder over hele Fællesskabet.

Den 1. maj 2004 blev yderligere 15 lande medlemmer af EU. På datoen for udvidelsen blev alle eksisterende EU-varemærker automatisk også gyldige i de nye medlemslande. Gyldigheden i de nye lande gælder dog kun fra den 1. maj 2004 og frem. Denne model må også forventes anvendt ved fremtidige udvidelser af EU.