Fællesmærker

Fællesmærkerne adskiller sig fra varemærkerne ved at være bestemt til brug for flere end mærkeindehaveren.

Fællesmærkeloven regulerer registreringen af fællesmærker. Loven er i vidt omfang opbygget som en henvisningslov til varemærkeloven. De generelle registreringsbetingelser er således de samme som i varemærkeloven. Fællesmærkelovens §§ 3-13 indeholder dog særbestemmelser, der udelukkende er bestemt til at angå fællesmærker.

Selvom reglerne for varemærker og fællesmærker findes i to love, regulerer ansøgningsbekendtgørelsen både vare- og fællesmærker. Derudover fremgår af fællesmærkelovens § 2, at varemærkelovens regler gælder for fællesmærker i det omfang, de efter deres beskaffenhed kan finde anvendelse.