Ændringer i bestemmelsen for brugen af fællesmærket

Sker der ændringer i bestemmelserne for et fællesmærkes benyttelse efter registreringen af mærket, skal indehaveren jf. § 5 give styrelsen meddelelse herom senest 3 måneder efter ændringerne er vedtaget. Sker dette ikke, kan registreringen ophæves.

Dette følger af, at fællesmærkeloven stiller krav om, at bestemmelserne for fællesmærkers benyttelse skal indføres i registret. Oplysningerne skal hele tiden være ført á jour i registeret.

Ophævelsen kan foretages ved dom.

Styrelsen informerer i forbindelse med et fællesmærkes fornyelse indehaverne om kravet om at indsende oplysninger vedrørende eventuelle ændringer i bestemmelserne for mærkets benyttelse.