Brugspligt for fællesmærker

Fællesmærkeloven indeholder regler i § 7, der supplerer bestemmelsen om brugspligt i varemærkelovens § 25.

Indehaverens reelle brug af mærket for de relevante varer opfylder kravet om brugspligt. Derudover er det tilstrækkeligt, at én erhvervsdrivende, der er berettiget til at anvende et kollektivmærke, har gjort reel brug af mærket inden for den foregående 5-årsperiode.

For garantimærkers vedkommende er det derudover tilstrækkeligt, at én erhvervsdrivende med tilladelse fra indehaveren har brugt mærket inden for samme periode.