Fællesmærketekster

En ansøgning om registrering af et fællesmærke skal indeholde de samme oplysninger som en ansøgning om registrering af et varemærke. Derudover skal en ansøgning om et fællesmærke indeholde en fællesmærketekst.

Fællesmærketeksten skal angive de bestemmelser, der er fastsat om mærkets benyttelse, herunder hvem der har ret til at benytte mærket.

Det er af væsentlig betydning for omverdenen gennem registeret at kunne få oplysning om, hvem der fx er berettiget til at bruge et fællesmærke, og om der gælder særlige regler for brugen af det som fx regler om bruger- eller medlemsgodkendelse, om kvalitetskrav for de varer eller tjenesteydelser, der markedsføres under mærket og regler om brugens ophør, eksklusion og påtale.

Der er ikke som sådan knyttet retsvirkninger til fællesmærketeksten, og brugerne af et fællesmærke kan ikke støtte ret herpå, medmindre fællesmærketeksten fra ord til andet er identisk med de bestemmelser, der i vedtægterne er fastsat for mærkets benyttelse.

Fællesmærketeksten må gerne henvise til bestemmelser i vedtægterne, hvis det ikke er muligt at lave en dækkende sammenskrivning, men henvisningen skal være præcis. En generel henvisning til foreningens vedtægter er ikke informativ nok. Der må henvises til bestemte paragraffer eller afsnit i daterede regelsæt eller i nærmere benævnte dokumenter.

Det vil også være tilstrækkeligt præcist at henvise til bestemte afsnit i et dateret dokument fx et referat fra en generalforsamling, eller til daterede regelsæt specielt vedrørende bestemmelserne for mærkets benyttelse, eller til nærmere angivne afsnit i et særligt benævnt dokument.

Som et eksempel på et fællesmærke med fællesmærketekst kan nævnes:

FR 2013 00008

Retten til at benytte mærket tilkommer:
Virksomheder som er tilsluttet til Betonvarekontrollens kontrolordning i henhold til Betonvarekontrollens gældende bestemmelser for tilslutning, senest af 01-11-2011.

For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser:
Mærket skal benyttes i overensstemmelse med Betonvarekontrollens vedtægter af 01-06-2003, hvoraf det bl.a. fremgår af punkt 7.2:

Tilsluttede virksomheder har eneret på anvendelsen af BVK's logo.

I annoncer, brochurer, prislister, ved skiltning og lignende kan den tilsluttede virksomhed umiddelbart anvende BVK's navn og logo som led i virksomhedens markedsføring af tilslutningen.

BVK's navn og logo kan anvendes på følgesedlen, når:
det klart fremgår hvilken produktstandard, produktet opfylder
det klart angives, når produkter ikke er omfattet af tilslutningen, fx med teksten "Leverancen er ikke omfattet af tilslutningen til BVK".