Konvertering af varemærker til fællesmærker

Hvis en ansøger har indleveret en ansøgning om registrering af et varemærke, men det viser sig, at ansøgningen burde have været en ansøgning om et fællesmærke, kan ansøgningen konverteres, og gebyret overføres til den nye ansøgning. Den får prioritet tilbage fra varemærkeansøgningens indleveringsdato og får det næste ledige FA-løbenummer. Ved konvertering den modsatte vej gælder det samme, og ansøgningen får det næste ledige VA-løbenummer. Den ansøgning, der konverteres fra, annulleres med en bemærkning om konverteringen.

Hvis indehaveren af et registreret fællesmærke ændrer organisationsform og i konsekvens heraf ikke længere ønsker at opretholde fællesmærkeregistreringen, må vedkommende indlevere en ny varemærkeansøgning. I dette tilfælde kan der ikke opnås prioritet tilbage fra fællesmærkeansøgningens indlevering. Det er dog en god idé at indlevere varemærkeansøgningen, før fællesmærket udslettes, således at de overlapper hinanden.