Påtaleberettigede for krænkelser af fællesmærker

Det er alene fællesmærkeindehaveren, der er påtaleberettiget i sager om krænkelse af et fællesmærke. De enkelte medlemmer af den forening, der er indehaver af et fællesmærke, eller de erhvervsdrivende, der er berettiget til at anvende et garantimærke, kan ikke selvstændigt anlægge sag om krænkelse af fællesmærket.