Særligt om kollektivmærker

Et kollektivmærke er et særligt kendetegn, der tilhører en forening af erhvervsdrivende, og som dens medlemmer benytter eller agter at benytte til varer eller tjenesteydelser.

Et kollektivmærke er som et varemærke knyttet til varer eller tjenesteydelser. Forskellen er, at hvor "personer og virksomheder" kan være indehavere af et varemærke, skal et kollektivmærke "tilhøre en forening af erhvervsdrivende". Fællesmærkeloven definerer ikke, hvad der skal forstås ved ordet "forening". Det antages imidlertid, at indehaveren af et kollektivmærke kan være enhver sammenslutning, hvor der er mulighed for medlemsoptagelse, og hvor medlemmerne består af erhvervsdrivende. Sammenslutningen som sådan behøver derimod ikke at være erhvervsdrivende.

Foreninger i form af "sammenslutninger", "fællesorganisationer", "laug", "forbund", "samfund" og "samarbejdende erhvervsdrivende" anerkendes som indehavere af kollektivmærker. Sådanne foreningers organisation indebærer og er betinget af medlemsoptagelse. Det samme gælder udenlandske enheder med tilsvarende organisationsformer. Efter omstændighederne kan også "andelsselskaber" og "a.m.b.a.'er" anerkendes som indehavere af kollektivmærker, såfremt mærket skal bruges af medlemmerne.

Interessentskaber, aktieselskaber og anpartsselskaber optager ikke medlemmer og kan derfor ikke sidestilles med sammenslutninger. Det ville i øvrigt stride imod kollektivmærkets idé at anerkende interessentskaber, aktieselskaber og anpartsselskaber som indehavere af kollektivmærker. Det samme gælder udenlandske enheder med tilsvarende organisationsformer.

Som eksempler på kollektivmærker kan bl.a. henvises til følgende: 

FR 1994 00005                      FR 1996 00019

FR 1994 00005                                                                    FR 1996 00019