Forbud mod dobbeltbeskyttelse

Det følger af Madridprotokollen, at en internationale registrering træder i stedet for en identisk national registrering. Hvor en international registrering dækker Danmark, kan der i sådanne tilfælde i det danske varemærkeregister noteres på den danske varemærkeregistrering, at der forligger en international registrering.