Varemærker på internettet

Et meta-tag er en filbeskrivelse, som indgår i kildekoden til den pågældende hjemmeside, og som kan læses af søgetjenester, der søger i selve teksten på hjemmesiderne med hertil hørende kildekoder. Meta-tags kan ikke ses af den almindelige bruger, som læser hjemmesiden, men det muligt at se disse metatags ved at klikke på menuen "Vis" og derefter vælge "Kilde".

Der har været flere retslige afgørelser, vedrørende brugen af meta-tags. I disse afgørelser har domstolene fastslået, at brugen af meta-tags, hvor andres varemærke indgår, er i strid med Varemærkelovens § 4 og Markedsføringsloven §§ 1 og 5.

For eksempel i Højesteretsafgørelsen U.2003.1020H, hvor den sagsøgte virksomhed Coffilters blev dømt til at betale 100.000 kr. til sagsøgeren Melitta for blandt andet uretmæssig brug af Melittas varemærke som meta-tag.

Adwords er Googles annonceprodukt. Med Google Adwords kan man oprette, og vise annoncer for sin forretning på Google. Når man søger på Google, vises annoncerne ved hjælp af et af de søgeord man har valgt, sammen med de andre søgeresultater. Det varemærkeretlige problem opstår, når det valgte søgeord er en andens varemærke.

For første gang har domstolene nu taget stilling til brugen af andres varemærker i forbindelse med adwords i de såkaldte "Google-sager". Ved disse sager fastslog EU-Domstolen, at andres brug af Louis Vuittons varemærker i adwords, krænkede Louis Vuittons kendetegnsret, når søgeordet indeholdt et af Louis Vuittons varemærker. Det udgjorde dog kun en krænkelse, fordi annoncøren markedsførte varer, der var i konkurrence med Louis Vuittons produkter. EU-domstolen sidestiller således registreringen af Adwords, med varemærkeretlig brug.

 Opdateret: 24. juni 2015