AN 2014 00026

Kort resume:

FFAUF S.A., Luxembourg vs. Diseño Textil, S.A., Spanien
Ankenævnet stadfæstede styrelsens afgørelse, at brugpligten for mærket ikke var opfyldt. Klager have også klaget over, at denne under styrelsens høring i sagen ikke havde fået mulighed for at indgive et sidste indlæg . Ankenævnet udtaler: "Det bemærkes indledningsvis, at det falder udenfor ankenævnets kompetence at tage stilling til de sagsbehandlingsmæssige forhold, som klager har fremført, jf. nærmere § 1 i Bekendtgørelse nr. 892 af 21. september 2009 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker.
For så vidt angår spørgsmålet om opfyldelse af brugspligten fremgår det af den tidligere Varemærkelovens (LOV nr 341 af 06/06/1991) § 25, stk. 2, nr. 1, at man ved vurderingen af, om et mærke har været taget i brug, også vil kunne lægge vægt på en brug af varemærket i en form ”der ikke væsentlig afviger fra den form, hvori det er registreret”. Det fremgår af sagens oplysninger, at den del af det angrebne mærke, som udgøres af en oval med ordelementet PASTA ZARA, er benyttet som element i forskellige af klagers varemærker. Ankenævnet kan dog tiltræde styrelsens vurdering af, at der i helhedsindtrykket er så væsentlige forskelle mellem det angrebne mærke og den brug af klagers mærker, som er fremlagt, at den blotte gentagelse af det nævnte mærkeelement ikke i sig selv kan anses for at være tilstrækkeligt til, at brugspligten er opfyldt. "

Doms dato:

24-02-2015

Mærke:

Link:

http://www.pvanke.dk/indhold/kendelser/data/pdf/1426066072.pdf