C-40/01

Kort resume:

I sagen mellem Ansul og Ajax - Minimax GmbH tager Domstolen stilling til begrebet "reel brug" jf. art. 12, stk. 1's forstand. Domstolen udtaler, at der er gjort reel brug af et varemærke, når det er anvendt til at garantere oprindelsen af de varer/tjenesteydelser, som det er registreret for. Brugen skal ske med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed, hvormed symbolsk brug alene for at bevare rettighed således ikke er omfattet.

Doms dato:

11-03-2003

Mærke:

Minimax

Link:

http://vmguidelines.dkpto.dk/media/93504/document.pdf