C-259/02

Kort resume:

Domstolen tager i sagen stilling til opfyldelse af kravet om reel brug af et varemærke. Domstolen udleder sin besvarelse af Ansul-dommen hvorefter fandtes, at selv begrænset brug kan udgøre reel brug samt, at kravet om reel brug kan opfyldes af en tredjemand, der har ret til at bruge varemærket.

Doms dato:

27-01-2004

Mærke:

Laboratoires de la mer

Link:

http://vmguidelines.dkpto.dk/media/93667/document.pdf