C-442/07

Kort resume:

I sagen indgav Radetzky-Orden begæring om annullation af BKFR's varemærker grundet manglende brug. Domstolen fastslog at begrebet "Reel brug" skal forstås som indehavers brug på markedet for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket omfatter og at brugen ikke alene må være symbolsk. Det kan i visse tilfælde ligeledes anses som reel brug såfremt en almennyttig forening anvender varemærket på eksempelvis meddelelser om arrangementer, uden at denne ydelse leveres med gevinst for øje.

Doms dato:

09-12-2008

Mærke:

Feldmarschall Radetzky

Link:

http://vmguidelines.dkpto.dk/media/95058/domstolens%20dom.pdf