VML § 2, stk. 1, nr. 1

1) ord og ordforbindelser, herunder slogans, personnavne, firmanavne eller navne på faste ejendomme,