VML § 15, stk. 2, nr. 3

3) ansøgninger af de under nr. 1 og 2 omhandlede mærker med forbehold af deres registrering, eller