VML § 24, stk. 2

Stk. 2. Ændringer af registrerede varemærker indføres i registret og offentliggøres.