VML § 25, stk. 2, nr. 1

1) Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.