VML § 26

§ 26.

Stk. 1. Den varemærkeret, der opnås ved registreringen, gælder fra den dag, ansøgningen i henhold til §12 er indgivet, og varer i 10 år fra registreringsdagen.

Stk. 2. Registreringen kan fornys for 10 år ad gangen fra udløbet af den pågældende registreringsperiode.