VML § 33

§ 33.

Udslettelse af registret sker,

1) når registreringen ikke fornys,

2) når mærkeindehaveren begærer varemærket udslettet,

3) hvis registreringen erklæres ugyldig i medfør af §23, eller

4) hvis der træffes beslutning eller afsiges dom om ophævelse i medfør af §§ 29, 30 eller 31.