VML § 39, stk. 1

Stk. 1. Overdragelse af retten til et registreret varemærke skal på begæring noteres i varemærkeregistret.