VML § 43, stk. 1, nr. 2

2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.